Thông báo - Danh sách dự kiến trình Hội đồng xét học bổng Khuyến khích học tập Học kỳ I - Năm học 2016 - 2017 (Lần 3)

Thân chào các bạn sinh viên,

Phòng Công tác sinh viên tiến hành xét và đính chính danh sách đến các bạn sinh viên dưới đây. Phòng đưa ra một số lưu ý như sau :
  • Từ ngày 05/06/2017 đến hết 16g00 ngày 06/06: Sinh viên xem Quy chế, phân bổ, danh sách và tiến hành phản hồi cho cán bộ phụ trách. 
  • Phòng có công bố kèm danh sách phân bổ để các bạn tham khảo và biết vì sao mình không được xét.
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CV. Bùi Hoàng Mol qua link khảo sát. Phòng sẽ trả lời trong vòng 12g với những thắc mắc hợp lý.

 Văn bản Hợp nhất của Bộ Giá dục và Đào tạo Tải về
 Quy định 1174/QĐ-ĐHKTL Tải về
 Quy định 686/QĐ-ĐHKTL (bổ sung QĐ 1174)
Tải về
 Danh sách dự kiến học bổng KKHT HKI - NH2016 - 2017
Tải về
 Hướng dẫn cách so sánh Đậu hay rớt học bổng Tải về

Link phản hồi: Link Tại Đây!


Danh sách dự kiến học bổng KKHT HKI - NH 2016 - 2017
Danh sách dự kiến học bổng KKHT HKI - NH 2016 - 2017