Học bổng Đồng hành vượt khó năm học 2023 – 2024

Nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt kết quả tốt trong học tập và những sinh viên nằm trong diện đặc biệt khó khăn phấn đấu nỗ lực học tập. Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo về việc triển khai học bổng “Đồng hành vượt khó” năm học 2023 – 2024 từ Quỹ Học bổng “Đồng hành vượt khó” UEL được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đồng hành tài trợ.

1. Đối tượng:

- Là sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật các khóa 20, 21, 22, 23;

- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập;

- Không vi phạm quy chế học tập, thi cử, nội quy của Trường;

- Chưa nhận bất kỳ học bổng xã hội nào trong năm học 2023 – 2024;

- Ưu tiên những sinh viên mồ côi, gia đình chính sách, sinh viên dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có giấy xác nhận).

2. Giá trị học bổng: 4.000.000 - 5.000.000 đồng/suất.

3. Hồ sơ  học bổng:

a/ Thư ứng tuyển học bổng của sinh viên (mẫu đính kèm).

b/ Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách có xác nhận của địa phương hoặc Sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh viên khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (bản sao có sao y công chứng).

c/ Bảng điểm năm học 2022-2023, học kỳ 1 năm học 2023-2024  (có dấu từ Phòng Đào tạo) đối với Khóa 20, 21, 22.

d/ Bản sao các giấy tờ chứng nhận, giấy khen, bằng khen có liên quan về các thành tích hoạt động Đoàn - Hội, thành tích hoạt động xã hội (nếu có).

4. Thời gian nộp hồ sơ online và hồ sơ giấy:

- Bước 1: Sinh viên nộp hồ sơ online TẠI ĐÂYtrước 16h00 ngày 15/3/2024 (Thứ Sáu).

- Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ giấy về Phòng TS&CTSV: Phòng A.007 (Tầng trệt) trước 16h00 ngày 15/3/2024 (Thứ Sáu).

Lưu ý:

+ Hồ sơ sắp xếp theo thứ tự;

+ Hồ sơ online là bộ hồ sơ giấy hoàn chỉnh, có đầy đủ chữ ký trực tiếp, dấu mộc đỏ của đơn vị cấp hoặc cơ quan công chứng;

+  Các trường hợp hồ sơ không được chấp nhận: sinh viên không thực hiện đầy đủ cả 2 bước nộp hồ sơ online và hồ sơ giấy; hồ sơ online hoặc hồ sơ giấy không có đầu đủ chữ ký trực tiếp, dấu mộc đỏ của đơn vị cấp hoặc cơ quan công chứng.

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên đề nghị sinh viên quan tâm, nộp hồ sơ đúng thời hạn và đúng quy định.