Học bổng iAN 2021

Phòng Công tác sinh viên thông báo về Học bổng iAN năm 2021, cụ thể như sau:

1/ Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng

2/ Đối tượng: Để ứng tuyển học bổng iAN, ứng cử viên phải đạt các tiêu chí như sau:

- Là tân sinh viên đại học.

- Là học sinh giỏi lớp 10, 11 và 12 và có điểm trung bình học tập từ 8.0 trở lên.

- Tố chất đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

- Ưu tiên ứng cử viên hoàn cảnh gia đình khó khăn, có tinh thần vượt khó.

- Có mong muốn định hướng về nghề nghiệp trong quá trình học tập.

Ngoài các tiêu chí trên, các bạn còn phải gửi 1 bài luận dưới 500 từ chia sẻ suy nghĩ của các bạn về 1 trong 5 chủ đề sau:

1. Hãy chia sẻ những điều mà bạn sẽ làm để thay đổi cuộc đời mình

2. Mong ước của bạn về bản thân mình trong 10 năm nữa

3. Một sự việc/ sự kiện diễn ra đã thay đổi cách nhìn nhận của bạn hoặc khiến em bạn ra một quyết định quan trọng trong cuộc đời.

4. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về việc chấp nhận sự khác biệt trong cuộc sống.

5. Theo bạn, sống “ảo” có đánh mất giá trị thực?

3/ Tiến độ học bổng: 

- Nhận đăng ký học bổng iAN 2021: từ 1/11 đến 02/12/2021.

- Kết quả vòng 1(đánh giá hồ sơ): 07/12/2021

- Kết quả phỏng vấn online vòng 2: 12/12/2021.

- Dự kiến trao học bổng: trong tháng 12/2021.

4/ Các thông tin liên hệ:

- Thông tin iAN và thông tin về học bổng iAN: ian.vn

- Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/vn.ian

- Đối tượng nhận học bổng, tiêu chí và quy trình tuyển chọn, lịch trình đăng ký Học bổng iAN năm 2021: ian.vn/scholarship2021

- Đăng ký học bổng iAN 2021: http://bitly.ws/jdsd

Phòng Công tác sinh viên