Thông báo - Danh sách tổng hợp hồ sơ MGHP HK II 2015-2016

Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo đến sinh viên danh sách tổng hợp hồ sơ MGHP của năm 2015 - 2016 đến thời điểm hiện tại:

File tổng hợp hồ sơ MGHP HK II năm học 2015 - 2016 (file đính kèm)

Lưu ý: 
- Đối với trường hợp các hồ sơ còn thiếu, yêu cầu nộp bổ sung đến trước 12h00 ngày 11/4/2016. Sau thời gian trên các hồ sơ trên sẽ xem như không hợp lệ. Mọi thắc mắc sinh viên gửi về mail phongctsv@uel.edu.vn.


P. CTSV