TB - KẾT QUẢ QUY ĐỔI NGÀY CTXH KHÓA 16 VÀ KHÓA 17 HKII, 2020-2021

Phòng Công tác sinh viên dựa trên Quy định chuẩn ngày công tác xã hội đã rà soát và quy đổi ngày công tác xã hội tích lũy cho sinh viên Khóa 16 và Khóa 17.
Kết quả quy đổi tra cứu TẠI ĐÂY

Một số trường hợp hoạt động KHÔNG ĐƯỢC QUY ĐỔI:

1. Sinh viên tham gia sinh hoạt Đoàn, tham gia các hội thảo, hội nghị, Lễ kỷ niệm -> không ghi nhận Ngày CTXH.
2. Sinh viên tham gia các hoạt động do CLB-Đội-Nhóm, Đoàn - Hội các cấp trực thuộc trường -> BTC hoạt động sẽ báo cáo và quy đổi theo kênh Đoàn - Hội trường.
3. Chương trình VNU Will Run, chương trình do Đoàn - Hội trường huy động thì báo cáo theo thông báo của Đoàn - Hội trường.

👉Dựa trên kết quả quy đổi, các bạn SV có thắc mắc vui lòng phản hồi qua  email Phòng CTSV.

Trên cơ sở dữ liệu Ngày CTXH tích lũy toàn khóa đến thời điểm hiện tại, Phòng CTSV sẽ gửi email NHẮC NHỞ sinh viên chưa hoàn thành 13 ngày tích lũy. 
Dữ liệu quy đổi dưới đây chưa được cập nhật trên hệ thống tra cứu, hệ thống sẽ được cập nhật vào giữa tháng 7 sau khi chốt dữ liệu bổ sung.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN