Sinh viên UEL tham dự chương trình "Global ESG Junior Leader Fellowship" năm 2023 tại Hàn Quốc

Sinh viên Nguyễn Hòa Kim Thái - K20401, Khoa Kinh tế đã xuất sắc đạt học bổng "POSCO Asia Fellowship 2022" với trị giá 1.000USD. Đây là học bổng của Quỹ POSCO TJ Park, nhằm thúc đẩy các nhà lãnh đạo ESG toàn cầu, những người quan tâm và có khả năng giải quyết các vấn đề xã hội. Năm 2023, Quỹ học bổng POSCO tiếp tục triển khai học bổng "Global POSCO Corporate Citizen Junior Leader Fellowship 2023" dành cho các ứng viên đã đạt học bổng năm 2022. Sinh viên Nguyễn Hòa Kim Thái tiếp tục được Quỹ POSCO lựa chọn để tham gia chương trình tại Hàn Quốc từ ngày 02/7/2023 đến ngày 12/7/2023.

  Các hoạt động trong chương trình bao gồm học thuật, nghiên cứu, kiến tập, thuyết trình và trải nghiệm văn hóa tại thủ đô Seoul và thành phố Pohang.

 Nguyễn Hòa Kim Thái - K20401