Thông báo Thi SHCD Khóa 17, 18

Thân chào các bạn sinh viên,

Phòng Công tác sinh viên thông báo lịch thi SHCD cho Khóa 17,18 như sau:

I. HÌNH THỨC THI VÀ CÁC ĐÁNH GIÁ:

Ca sáng (Từ 00g00 đến 13g00)
Ca chiều (Từ 13g00 đến 24g00)

LỊCH THI KHÓA 17:

04/04

SÁNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH (K17)

CHIỀU

KHOA LUẬT KINH TẾ (K17)

05/04

SÁNG

KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (K17)

CHIỀU

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN (K17)

06/04

SÁNG

KHOA LUẬT (K17)

CHIỀU

KHOA KINH TẾ (K17)-THI BÙ

07/04

SÁNG

KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI (K17)-THI BÙ

CHIỀU

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN (K17)-THI BÙ


LỊCH THI KHÓA 18:

08/04

SÁNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH (K18)

CHIỀU

KHOA LUẬT KINH TẾ (K18)

09/04

SÁNG

KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (K18)

CHIỀU

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN (K18)

10/04

SÁNG

KHOA LUẬT (K18)

CHIỀU

KHOA KINH TẾ (K18)

11/04

SÁNG

KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI (K18)

CHIỀU

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN (K18)

12/4

SÁNG

KHOA TOÁN KINH TẾ (K18)


LỊCH THI LẠI KHÓA 14,15,16 và quên thi:
- Thời gian: 12/4/2020
- Thành phần: Sinh viên học lại các khóa 14,15,16 và quên thi.

- Hình thức thi:

         + Trắc nghiệm 40 câu (4 đáp án) trong 30 phút và chỉ có duy nhất 1 đáp án đúng. Thi tại hệ hống Elearning của Trường: https://elearning.uel.edu.vn/ (Sinh viên thi tại nhà, không thi tập trung); Nếu câu hỏi nhiều hơn 40 câu thì vẫn tình điểm đạt là 20/x câu.

            + Mỗi sinh viên có 02 lượt thi, mỗi lượt thi 30 phút. Hệ thống tự tính điểm cao nhất cho sinh viên;

- Sinh viên được xem là Đạt nếu có số điểm từ 20 câu đúng trở lên (đã được cộng điểm tham gia cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sảng Việt Nam) theo thông báo ngày 02/11. Sẽ được cập nhật sau khi có kết quả thi.

- Hướng dẫn đăng nhập hệ thống Elearning: TẠI ĐÂY!

II. KIẾN THỨC ÔN TẬP:

SỔ TAY SINH VIÊN: Link

- Tổng quan Đại học Quốc gia TP. HCM và Trường Đại học Kinh tế - Luật;

- Các Quy trình, Quy định liên hệ xử lý công việc với các Phòng liên quan; Chức năng hỗ trợ sinh viên trong từng lĩnh vực phụ trách của các Phòng;

VIDEO: Link

- Câu hỏi tìm hiểu thân thế, cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Câu hỏi tìm hiểu về Biển, Đảo Việt Nam;

Xem lại Video Tại đây!

KHỐI KIẾN THỨC MỞ RỘNG:

- Câu hỏi về kiến thức KTXH, lịch sử;Tổng truy cập: 2,291,663