THÔNG BÁO TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN KHÓA 17,18

Phòng Công tác sinh viên thông tin Lịch học Tuần sinh hoạt công dân chính thức dành cho năm thứ 2, thứ 3 (Khóa 17, 18 và sinh viên không đạt những năm trước), cụ thể:

1. LỊCH HỌC KHÓA 17:
- Lớp K17A gồm: 401, 403, 403C, 406, 406C, 411, 411C, 407, 407C, 410. 410C (590 SV)
- Lớp K17B gồm: 402, 402C, 408, 408C, 408CA, 501, 501C, 502, 502C (578 SV)
- Lớp K17C gồm: 404, 404C, 404CA, 405, 405C, 405CA, 409, 409C, 503, 503C, 504 (595 SV)

LỚP

SÁNG 12/10

CHIỀU 12/10

SÁNG 13/10

SÁNG 20/10

CHIỀU 20/10

SÁNG 2/11

K17A

BUỔI 1

 

 

BUỔI 2

 

 

K17B

 

BUỔI 1

 

 

BUỔI 2

 

K17C

 

 

BUỔI 1

 

 

BUỔI 2


- Buổi sáng: 7g30 - 11g30
- Buổi chiều: 12g30 - 16g30

2. LỊCH HỌC KHÓA 18:
Lớp K18A gồm: 404, 404C, 404CA, 405, 405C, 405CA, 409, 409C, 406, 406C, 411, 411C, (659 SV)
Lớp K18B gồm: 401, 401C, 403, 403C, 407, 407C, 407CA, 410, 410C 503, 503C, 504, 504C  (624 SV)
Lớp K18C gồm: 402, 402C, 408, 408C, 408CA, 413, 501, 501C, 502, 502C (551 SV)

LỚP

CHIỀU 13/10

SÁNG 19/10

CHIỀU 19/10

CHIỀU 2/11

SÁNG 10/11

CHIỀU 10/11

K18A

BUỔI 1

 

 

BUỔI 2

 

 

K18B

 

BUỔI 1

 

 

BUỔI 2

 

K18C

 

 

BUỔI 1

 

 

BUỔI 2


- Buổi sáng: 7g30 - 11g30
- Buổi chiều: 12g30 - 16g30

3. LƯU Ý:
- Sinh viên tham gia học phải mang thẻ sinh viên và tuân thủ quy định của lớp học.
- Nếu sinh viên muốn chuyển ca phải làm đơn gửi về Phòng CTSV trước 3 ngày diễn ra lớp học. ĐƠN TẠI ĐÂY!
- Những vấn đề phát sinh khác, sinh viên liên hệ Phòng CTSV qua email hoặc trực tiếp để được hỗ trợ.

4. Sinh viên đăng ký học lại như sau:
- Nếu rớt năm thứ 3 thì học với Khóa 17 (lớp bất kỳ).
- Nếu rớt năm thứ 2 thì học với Khóa 18 (lớp bất kỳ).
Sinh viên đăng ký trực tiếp tại đây: LINK ĐĂNG KÝ
Tổng truy cập: 1,757,310

184,609