Tổ chức học Tuần SHCD-SV năm học 2020 - 2021 cho sinh viên Khóa 17,18,19

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tổ chức học Tuần SHCD-SV năm học 2020 - 2021 cho sinh viên Khóa 17,18,19 cụ thể như sau:

 

1/ Thời gian học: ngày 28/11, 29/11, 05/12, 26/12 và 27/12/2020.

- Buổi sáng: từ 07h00 - 12h00

- Buổi chiều: từ 12h30 - 17h30

Sinh viên có mặt trước 15 phút để điểm danh, ổn định lớp. Sinh viên đi trễ sẽ không được cho vào lớp hoặc không điểm danh buổi học đó.

 

2/ Lịch học chi tiết: sinh viên xem 

Vì tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm học 2020 - 2021 sinh viên chỉ học 01 buổi tập trung tại Hội trường (theo lịch), các nội dung còn lại Phòng CTSV sẽ gửi để các bạn sinh viên tự nghiên cứu, cụ thể lịch học:

3/ Điểm danh và đăng ký chuyển ca học:

- Năm học 2020 - 2021 chỉ học 01 buổi tập trung nên BẮT BUỘC sinh viên phải tham gia, nếu vắng sẽ không được tham gia thi và không hoàn thành Tuần SHCD-SV năm học 2020 - 2021.

- Chuyển ca học: nếu sinh viên có việc quan trọng và không học được theo lịch đã thông báo có thể xin chuyển ca học (Theo mẫu đơn). Lưu ý: Phòng chỉ giải quyết cho sinh viên có lý do chính đáng, có minh chứng.

- Sinh viên đảm bảo đi học đúng theo thời gian, lịch học quy định, nếu đi trễ sẽ không được cho vào lớp hoặc sẽ không điểm danh buổi học đó.

 

4/ Đăng ký học lại:

- Sinh viên chưa hoàn thành Tuần SHCD-SV đăng ký học lại TẠI ĐÂY

- Thời gian đăng ký đến 20h00 ngày 24/11/2020 (Thứ ba).

 

5/ Một số lưu ý:

- Thời gian thi dự kiến tháng 01/2021, nội dung thi sẽ là nội dung học và tất cả tài liệu liên quan do Phòng CTSV gửi (Sẽ có thông báo hướng dẫn thi).

- Không viên không tham gia học hoặc không hoàn thành Tuần SHCD-Sv năm học 2020 - 2021 sẽ bị xử lý theo quy định.

- Các vấn đề thắc mắc các bạn liên hệ Phòng CTSV để được giải quyết.

 

Trân trọng.