THÔNG BÁO DỰ KIẾN DANH SÁCH CHÍNH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018 - 2019

Phòng Công tác sinh viên thông báo về danh sách chính sách sinh viên, cụ thể:

1. Danh sách sinh viên được xét Miễn giảm học phí học kỳ 2, năm học 2018 - 2019: Xem tại đây!

2. Danh sách chính sách giáo dục học kỳ 2 năm học 2018 - 2019: Xem tại đây!

3. Chính sách Trợ cấp xã hội tiếp tục nhận hồ sơ đến hết 15/03/2019. (Dự kiến sẽ công bố sau 16/03/2019)

Xem chi tiết hướng dẫn chính sách: TẠI ĐÂY!