Thông báo - Danh sách Miễn giảm học phí HKI - Năm học 2017 - 2018

Thân chào các bạn sinh viên,

Phòng Công tác sinh viên thông tin về danh sách Miễn giảm học phí Học kỳ I - Năm học 2017 - 2018 sẽ trình Hội đồng. Trên tinh thần các hồ sơ được duyệt sẽ được hưởng chính sách của Nhà nước.

Những ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách sinh viên liên hệ tại Phòng Công tác sinh viên gặp CV. Bùi Hoàng Mol đến hết ngày 20/10/2017 để được giải đáp.

Danh sách sinh viên: Tải tại đây!