Thông báo - V/v Quyết định MGHP cho sinh viên HKI Năm học 2016 - 2017

Thân chào các bạn sinh viên,

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên toàn trường về Quyết định số 1214/QĐ-ĐHKTL của Hiệu Trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc Miễn giảm học phí cho 153 sinh viên hệ Đại học quy Học kỳ I năm học 2016 - 2017. Các bạn sinh viên xem quyết định và danh sách dưới đây.

Lưu ý:
 Sinh viên sau khi xem quyết định này nếu có khiếu nại chỉ được ghi nhận và sẽ không được giải quyết vì đã quá thời gian phản hồi.

Quyết định 1214: Tại đây.
Danh sách đính kèm: Tại đây.