Thông báo triển khai Chương trình sinh viên vay ưu đãi để học tập lãi suất 0% tại ĐHQG-HCM học kỳ 2 năm học 2023-2024, dành cho sinh viên đã được xét duyệt vay

1. Đối tượng

Sinh viên đang còn học tại trường Đại học Kinh tế - Luật, đã được xét duyệt vay từ năm học 2020-2021 đến năm học 2023-2024, có nhu cầu tiếp tục vay.

2. Nộp hồ sơ

Sinh viên tải mẫu đơn tại đây.

Sinh viên nộp hồ sơ theo 2 bước:

Bước 1: nộp hồ sơ online tại đâytrước 12h00 ngày 03/5/2024;

Bước 2: nộp hồ sơ giấy tại phòng TS&CTSV (phòng A.007), trước 12h00 ngày 03/5/2024

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên đề nghị sinh viên quan tâm nộp hồ sơ online và hồ sơ giấy đúng địa điểm và thời hạn quy định.

Trường hợp sinh viên không thực hiện nộp hồ sơ đầy đủ cả 2 bước và không đúng thời gian quy định, phòng TS&CTSV sẽ không giải quyết các vấn đề phát sinh.