Thông báo Gia hạn nộp học phí (Học kỳ 2, năm học 2019-2020)

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc thực hiện Gia hạn thời gian nộp học phí đối với sinh viên trong học kỳ 2, năm học 2019 - 2020.
[Xem thông báo]

Căn cứ theo thông báo số 35/TB-ĐHKTL-KHTC ngày 24/03/2020 của Phòng Kế hoạch – Tài chính về việc gia hạn thời gian thu học phí, tất cả sinh viên được gia hạn nộp đến ngày 29/04/2020.

Trường hợp sinh viên gặp khó khăn, không nộp kịp thời hạn ngày 29/04/2020 thì làm thủ tục gia hạn nộp học phí với Phòng Công tác sinh viên.
Sinh viên thực hiện Đơn gia hạn nộp học phí trước ngày: 28/04/2020

CÁCH THỨC THỰC HIỆN:
Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn gia hạn nộp học phí, điền đầy đủ thông tin, ký tên và hoàn tất yêu cầu xác nhận chữ ký, số điện thoại của Gia đình.
Đối với phần xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa hoặc Cố vấn học tập, Phòng Công tác sinh viên sẽ tổng hợp và hỗ trợ xác nhận với Ban chủ nhiệm Khoa.
(Tải mẫu đơn: https://ctsv.uel.edu.vn -> Văn bản biểu mẫu -> Mẫu 03/PCTSV)

Bước 2:
Sinh viên gửi đơn gia hạn nộp học phí qua đường bưu điện.
Địa chỉ gửi thư: Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM)
Đồng thời, sinh viên điền thông tin gia hạn nộp tiền học phí theo đường dẫn sau:
https://forms.gle/PB2zAPWMWcZ3uBAr7