QĐ DS SV nhận HB KKHT HK1 NH 2021-2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách SV nhận Học bổng khuyến khích học tập HK1 NH 2021-2022. Cụ thể như sau: 

- Kết luận của Chủ tịch Hội đồng HB KKHT NH 2021-2022 - File Kết luận HB KKHT

- SV nhận HB KKHT (nguồn từ học phí) - FILE HB KKHT HK1 NH 2021-2022

- SV CNTN nhận HB KKHT (nguồn từ Ngân sách Nhà nước) -  FILE HB KKHT HK1 NH 2021-2022 - CNTN

Trân trọng./.