Thông báo - Công bố danh sách học bổng KKHT đề án Chất lượng cao -Học kỳ I, Năm học 2017 - 2018

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập đề án Chất lượng cao do các Hội đồng xét duyệt thông qua trong Học kỳ 1, Năm học 2017-2018:

1. Danh sách Khuyến khích học tập Lớp Chất lượng cao: XEM TẠI ĐÂY.

Mọi thắc sinh viên vui lòng liên hệ tại Phòng Công tác sinh viên hoặc số điện thoại nội bộ: 028.37244555 (Số máy nhánh: 6331)