TB - DỰ KIẾN DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HK 1 - NĂM HỌC 2017 - 2018

Phòng Công tác sinh viên sinh viên thông tin chính thức Danh sách dự kiến lần 1 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 1 - năm học 2017 - 2018: TẠI ĐÂY!

Lưu ý các em sinh viên một số điểm như sau:

1. Quy định xét học bổng được đăng tải cụ thể tại website: Tham khảo tại đây!

2. Sinh viên các khóa tại kỳ được xét học bổng vấn được xét đầy đủ và chi trả qua tài khoản trường cấp.

3. Mọi phản hồi về Học bổng KKHT vui lòng điền tại link: https://goo.gl/forms/Q3c43YVDEmVB5ecr2 trước 24g00 ngày 11/8/2018.

4. Học bổng Chất lượng cao sẽ được gửi sau cho các lớp.

Trân trọng.