CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC YKVN NĂM 2024

Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên thông báo chương trình học bổng khuyến học dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và sinh viên nghèo vượt khó (Chương trình Học bổng YKVN”) do Công ty Luật TNHH YKVN tài trợ, thông tin chi tiết như sau: 

1. Đối tượng:

- Đối với học bổng cấp cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc: sinh viên luật hệ chính quy năm thứ ba (đối với các ngành học 4 năm).

- Đối với học bổng cấp cho sinh viên nghèo vượt khó: sinh viên luật hệ chính quy

2. Số lượng học bổng dự kiến (áp dụng cho từng khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh)

- Đối với sinh viên có thành tích học tập xuất sắc: 8 – 10 suất/năm học; và

- Đối với sinh viên nghèo vượt khó: 2 – 4 suất/năm học.

3. Thời hạn học bổng

Học bổng cấp cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và học bổng cấp cho sinh viên nghèo vượt khó sẽ có thời hạn trong 12 tháng kể từ thời điểm cấp học bổng.

4. Quyền lợi học bổng

Giá trị vật chất:

- Đối với học bổng cấp cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc: 5.000.000 VND;

- Đối với học bổng cấp cho sinh viên nghèo vượt khó: 10.000.000 VND.

Các quyền lợi khác:

Bên cạnh giá trị hỗ trợ vật chất nêu trên, sinh viên còn có cơ hội được tham gia những buổi học, buổi nói chuyện chuyên đề, buổi giao lưu học hỏi kinh nghiệm về nghề luật định kỳ và được học hỏi, trao đổi thường xuyên, trực tiếp với những luật sư đang làm việc tại YKVN. Sinh viên có thành tích học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động của Chương trình Học bổng YKVN có thể có cơ hội được thực tập tại YKVN sau khi kết thúc thời hạn học bổng.

Thông tin chi tiết về học bổng, xem tại đây.

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên đề nghị sinh viên quan tâm, đăng ký đúng thời hạn.

Trân trọng./.