Học bổng Đồng hành vượt khó Học kỳ 1 năm học 2021-2022

Nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt kết quả tốt trong học tập và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo về việc triển khai học bổng Đồng hành vượt khó Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 với nội dung cụ thể như sau:

1/ Đối tượng nhận học bổng: 

- Sinh viên Khóa 18, 19, 20 và 21;

- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hộ nghèo hoặc cận nghèo có ý chí vươn lên trong học tập. Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong năm học 2021 – 2022. Không vi phạm quy chế học tập, thi cử, nội quy của Trường;

2/ Giá trị học bổng: 4-5 triệu đồng/suất.

3/ Cách thức ứng tuyển: 


- Sinh viên đăng ký thông tin theo link: TẠI ĐÂY

- Nộp hồ sơ online và hồ sơ giấy học bổng bao gồm: 

a/ Thư ứng tuyển học bổng của sinh viên (mẫu đính kèm).

b/ Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách có xác nhận của địa phương hoặc bản sao sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh viên khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sinh viên gửi bản scan hoặc chụp ảnh bản xác nhận có đóng dấu của địa phương để gửi.

c/ Bản sao các giấy tờ chứng nhận, giấy khen, bằng khen có liên quan về các thành tích hoạt động Đoàn - Hội, thành tích hoạt động xã hội (nếu có). Sinh viên scan hoặc chụp ảnh gửi.

Lưu ý: ưu tiên sinh viên chưa nhận học bổng nào trong năm học 2020 - 2021 và các bạn sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua.

4/ Thời gian đăng ký:

- Đăng ký và nộp hồ sơ online trước ngày 05/01/2022 (Thứ tư).

- Hồ sơ giấy gửi về Phòng CTSV trước ngày 10/01/2022 (Thứ hai).


Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng CTSV.