TB - KẾT QUẢ QUY ĐỔI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI NGOÀI TRƯỜNG ĐỢT 1, 2021-2022

TB - KẾT QUẢ QUY ĐỔI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI NGOÀI TRƯỜNG ĐỢT 1, NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-ĐHKTL ngày 09/01/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật về ban hành Quy định chuẩn tham gia hoạt động công tác xã hội đối với sinh viên,
Căn cứ Thông báo số 86/TB-ĐHKTL-CTSV về việc triển khai cập nhật minh chứng thực hiện Ngày Công tác xã hội tại các đơn vị ngoài Trường, tại các địa phương tổ chức đợt 1, năm học 2021-2022;
Phòng Công tác sinh viên gửi các bạn thông tin tra cứu kết quả quy đổi (chi tiết tại email sinh viên)
Một số lưu ý trong công tác cập nhật và tra cứu:
1/ Sinh viên cập nhật các hoạt độngdo đơn vị ngoài Trường tổ chức mới được ghi nhận, các hoạt động do Đoàn - Hội - CLB thuộc Trường tổ chức sẽ do Đoàn - Hội trường ghi nhận trực tiếp từ Danh sách đơn vị tổ chức cung cấp. 
2/ Danh mục các hoạt động NGOÀI TRƯỜNG do Ban tổ chức gửi danh sách trực tiếp về Trường đã được thể hiện tại đường dẫn kết quả. -> Sinh viên rà soát sai sót, phản hồi trực tiếp cho đơn vị tổ chức để được giải quyết, Đoàn - Hội trường chỉ cập nhật từ DS BTC chương trình cung cấp.
3/ Hệ thống tra cứu trực tuyến website ctxh.uel.edu.vn đang được khắc phục, do đó sinh viên có thể tra cứu các hoạt động đã được ghi nhận tại đường dẫn trong email sinh viên. (Các hoạt động học kỳ I, năm học 2021-2022 của Đoàn - Hội trường chưa cập nhật đủ).
4/ Mọi phản hồi về kết quả quy đổi hoạt động CTXH NGOÀI TRƯỜNG đợt 1, năm học 2021-2022 sinh viên phản hồi qua ĐƯỜNG DẪN 2 này, hạn chót trước 16h ngày 15/5/2021 (Lưu ý: chỉ giải đáp các thắc mắc về kết quả hoạt động được quy đổi ngoài trường đợt 1, mọi thắc mắc khác về quy trình, quy định, hướng dẫn sinh viên vui lòng tra cứu lại các văn bản tại website Phòng CTSV hoặc liên hệ Ban Cán sự lớp để được hướng dẫn). Các sinh viên được thông báo Giấy xác nhận không hợp lệ/cần bổ sung thì vui lòng bổ sung vào đợt ghi nhận tháng 5/2022 (sẽ có thông báo mới).

Đề nghị sinh viên đọc rõ các văn bản quy định, hướng dẫn và email trước khi phản hồi thắc mắc.

Sinh viên tra cứu QUY ĐỊNH CHUẨN: TẠI ĐÂY

Tra cứu HƯỚNG DẪN và các BIỂU MẪU: TẠI ĐÂY

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN