TB - KẾT QUẢ QUY ĐỔI NGÀY CTXH K18, K19, K20 HKII, 2020-2021

Phòng Công tác sinh viên dựa trên Quy định chuẩn ngày công tác xã hội đã rà soát và quy đổi ngày công tác xã hội tích lũy cho sinh viên các Khóa 18, 19, 20.
Kết quả hoạt động đạt chuẩn, được quy đổi tra cứu TẠI ĐÂY

Kết quả hoạt động chưa đạt, không được quy đổi tra cứu TẠI ĐÂY

Một số trường hợp hoạt động KHÔNG ĐƯỢC QUY ĐỔI:

1. Sinh viên tham gia sinh hoạt Đoàn, tham gia các buổi tập huấn,hội thảo, hội nghị, Lễ kỷ niệm -> không ghi nhận Ngày CTXH.
2. Sinh viên tham gia các hoạt động do CLB-Đội-Nhóm, Đoàn - Hội các cấp trực thuộc trường -> Ban tổ chức hoạt động sẽ báo cáo và quy đổi theo kênh Đoàn - Hội trường, sinh viên có thắc mắc liên hệ VP Đoàn - Hội trường.
3. Chương trình VNU Will Run, chương trình do Đoàn - Hội trường huy động thì báo cáo theo thông báo của Đoàn - Hội trường.

4. Chương trình Xuân tình nguyện do Hội sinh viên các Trường: Trường đại học Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Nông Lâm, Trường ĐH Ngân hàng sẽ được Ban tổ chức gửi danh sách về Hội sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật ghi nhận và cập nhật. -> Nếu sinh viên KHÔNG CÓ TÊN TRONG DS vui lòng liên hệ đơn vị tổ chức, xin Giấy xác nhận bổ sung và cập nhật trong đợt tháng 12.2021.

👉 Các sinh viên được thông báo Giấy xác nhận không hợp lệ/cần bổ sung thì vui lòng bổ sung vào đợt ghi nhận tháng 12/2021.

👉Dựa trên kết quả quy đổi, các bạn SV có thắc mắc vui lòng phản hồiqua email Phòng CTSV. Sau ngày 15/8/2021 Phòng sẽ không giải quyết các trường hợp phản hồi phát sinh.
 
Dữ liệu quy đổi dưới đây chưa được cập nhật trên hệ thống tra cứu, hệ thống sẽ được cập nhật vào cuối tháng 8 sau khi Phòng CTSV phản hồi các thắc mắc của sinh viên.

Sinh viên tra cứu QUY ĐỊNH CHUẨN: TẠI ĐÂY

Tra cứu HƯỚNG DẪN và các BIỂU MẪU: TẠI ĐÂY

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN