Thông báo tổng hợp ngày công tác xã hội

Phòng công tác sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên về việc tổng hợp ngày công tác xã hội năm 2019, cụ thể như sau:

1/ Đối với các hoạt động ngoài Trường:

- Các bạn sinh viên cập nhật tham gia các hoạt động ngoài Trường: TẠI ĐÂY

Một số lưu ý:
- Chỉ cập nhật các hoạt động xã hội do các đơn vị ngoài Trường tổ chức. Các hoạt động như: Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Hiến máu tình nguyện... do Trường tổ chức hoặc các hoạt động của các Khoa tổ chức sẽ không cập nhật trong nội dung này.
- Sinh viên cần ghi cụ thể thời gian tham gia và nội dung hoạt động để Phòng có cơ sở căn cứ khi quy đổi ngày CTXH. Đặc biệt, phải đảm bảo có đính kèm minh chứng thì hoạt động mới được quy đổi.
- Sinh viên cập nhật các hoạt động đã tham gia tính đến ngày 30/8/2019. Lưu ý: KHÔNG TÍNH NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRONG ĐỢT THÁNG 12/2018.
- Thời gian cập nhật thông tin: đến hết 16h00 ngày 25/9/2019 (Thứ tư)

2/ Đối với các hoạt động trong Trường

- Các đơn vị: Đoàn Khoa, Liên Chi hội, CLB/Đội/Nhóm, Chi Đoàn - Chi Hội tổng hợp danh sách sinh viên tham gia các hoạt động gửi về Văn phòng - Đoàn - Hội để được cập nhật ngày công tác xã hội.
- Thông tin chi tiết Văn phòng Đoàn - Hội sẽ thông báo đến các đơn vị. 

3/ Đối với Ban cán sự lớp:

- Lớp trưởng các lớp thực hiện đánh giá Ban các sự lớp năm học 2018 - 2019 theo mẫu: TẠI ĐÂY.
- Thời gian thực hiện đánh giá: 16h00 ngày 25/9/2019 (Thứ tư)
- Đối với các lớp K16, K17 chưa thực hiện đánh giá trong những năm học trước (năm học 2016 - 2017 và 2017 - 2018) sẽ thực hiện theo mẫu ở trên. Nếu sau đợt này các Lớp trưởng không đánh giá thì Phòng CTSV sẽ không công nhận ngày CTXH cho BCS các lớp này trong những năm trước.
Lưu ý: Đối tượng cán bộ Đoàn - Hội sẽ do kênh Đoàn - Hội đánh giá và sẽ có thông báo sau.

4/ Đối với cộng tác viên các đơn vị thuộc Trường:

- Các đơn vị tiến hành đánh giá cộng tác viên theo mẫu: TẠI ĐÂY
- Thời gian thực hiện đánh giá: 16h00 ngày 25/9/2019 (Thứ tư)
- Sau khi đánh giá, các đơn vị gửi về Phòng Công tác sinh viên qua địa chỉ email: phongctsv@uel.edu.vn.
- Các bạn sinh viên là cộng tác viên của các đơn vị có thể liên hệ các đơn vị để thực hiện đánh giá theo đúng nội dung và tiến độ.

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến ngày công tác xã hội vui lòng liên hệ Phòng CTSV để được hỗ trợ.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN