Thông báo Gia hạn nộp học phí (Học kỳ 1, năm học 2022-2023)

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc gia hạn thời gian nộp tiền học phí học kỳ 2, năm học 2021-2022.

1. Nội dung cụ thể, sinh viên vui lòng xem kỹ nội dung trong THÔNG BÁO: Tại đây

2. Các biểu mẫu thực hiện việc gia hạn dành cho Sinh viên, Ban Cán sự lớp, các Khoa: Tại đây

3. Sinh viên được gia hạn thời gian nộp học phí tối đa đến hết ngày 31/12/2022.

Lưu ý: Đối với sinh viên hoàn thành mẫu Giấy đề nghị gia hạn => Gửi cho Ban cán sự lớp (Deadline 14/11/2022)