Thông báo Gia hạn nộp học phí (Học kỳ 1, năm học 2020-2021)

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc gia hạn thời gian nộp tiền học phí học kỳ I, năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng được xét gia hạn nộp học phí
- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc vướng mắc đột xuất, không thể nộp học phí theo đúng thời hạn quy định của Trường.
- Sinh viên không vi phạm quy chế học vụ, không nợ học phí các học kỳ trước.

 

2. Thời hạn gia hạn nộp học phí
Sinh viên được gia hạn thời gian nộp học phí đến hết ngày 15/12/2020.

 

3. Thủ tục gia hạn
Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn gia hạn nộp học phí, điền đầy đủ thông tin và hoàn tất yêu cầu xác nhận của Cố vấn học tập và Ban chủ nhiệm Khoa.
(Tải mẫu đơn: https://ctsv.uel.edu.vn => Văn bản biểu mẫu => Mẫu 03/PCTSV
Bước 2: Sinh viên gửi trực tiếp đơn gia hạn nộp học phí tại phòng CTSV trước ngày 10/12/2020.

Đồng thời, sinh viên điền thông tin gia hạn nộp tiền học phí theo đường dẫn sau: https://forms.gle/PB2zAPWMWcZ3uBAr7

 

4. Một số lưu ý
- Việc gia hạn thời gian đóng tiền học phí chỉ thực hiện đối với học phí của học kỳ chính (không gia hạn đối với các học phí: học kỳ hè, học cải thiện, học lại, học vượt, học bù, học ngành thứ 2)
- Sau thời hạn được phép gia hạn nộp học phí, sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí sẽ bị xử lý học vụ theo quy định của Trường.