THÔNG BÁO THI BỔ SUNG TUẦN SHCD-SV NĂM HỌC 2020 - 2021

Phòng Công tác sinh viên thông báo lịch thi bổ sung Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

 

1/ Đối tượng thi: sinh viên chưa thi đợt tháng 5/2021 và sinh viên đã thi đợt tháng 5/2021 nhưng kết quả chưa đạt.

 

2/ Thời gian thi: 

 

- Khóa 17, 18: thi từ 10h00 ngày 31/5/2021 đến 12h00 ngày 01/6/2021.

- Khóa 19, 20: thi từ 12h00 ngày 01/6/2021 đến 14h00 ngày 02/6/2021.

 

3/ Hình thức thi: 

 

- Trắc nghiệm 45 câu trong 30 phút. Mỗi sinh viên có 02 lượt thi, mỗi lượt thi 30 phút. Hệ thống tự tính điểm cao nhất cho sinh viên;

- Sinh viên được xem là ĐẠT nếu có số điểm từ 30 câu đúng trở lên.

- Hướng dẫn đăng nhập: Sinh viên đăng nhập hệ thống Elearning - Khóa học - Khóa học khác - Sinh hoạt công dân đầu khóa - Sinh hoạt CDĐK năm học 2020 - 2021 - Bài thi SHCD bổ sung (Đợt tháng 6/2021)

 

4/ Nội dung thi: 

 

Tổng quan Đại học Quốc gia TP. HCM và Trường Đại học Kinh tế - Luật; Các Quy trình, Quy định liên hệ xử lý công việc với các Phòng liên quan;

Câu hỏi tìm hiểu thân thế, cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

Câu hỏi tìm hiểu về Biển, Đảo Việt Nam, kiến thức pháp luật cơ bản;

Câu hỏi về kiến thức KTXH, lịch sử;

 

Các vấn đề thắc mắc các bạn liên hệ Phòng Công tác sinh viên để được hỗ trợ.

 

Trân trọng.