THÔNG BÁO THI LẠI SHCD CHO K17 CHƯA HOÀN THÀNH

Phòng Công tác sinh viên thông báo tổ chức thi lại Tuần SHCD-SV cho sinh viên Khóa 17 chưa hoàn thành, cụ thể như sau:

 

1/ Đối tượng thi: sinh viên Khóa 17 chưa hoàn thành Tuần SHCD-SV. Danh sách sinh viên chưa hoàn thành xem tại đây: DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 17 CHƯA HOÀN THÀNH TUẦN SHCD-SV.

 

2/ Thời gian thi: từ 12h00 ngày 21/8/2021 đến 12h00 ngày 23/8/2021.

 

3/ Hình thức thi: 

 

- Trắc nghiệm 50 câu trong 40 phút. Mỗi sinh viên có 02 lượt thi, hệ thống tự tính điểm cao nhất cho sinh viên;

- Sinh viên được xem là ĐẠT nếu có số điểm từ 30 câu đúng trở lên.

- Hướng dẫn đăng nhập: Sinh viên đăng nhập hệ thống Elearning - Khóa học - Khóa học khác - Sinh hoạt công dân đầu khóa - Sinh hoạt CDĐK năm học 2020 - 2021 -  BÀI THI SHCD KHÓA 17 (Đợt tháng 8/2021)

 

4/ Nội dung thi: 

 

Tổng quan Đại học Quốc gia TP. HCM và Trường Đại học Kinh tế - Luật; Các Quy trình, Quy định liên hệ xử lý công việc với các Phòng liên quan;

Câu hỏi tìm hiểu thân thế, cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

Câu hỏi tìm hiểu về Biển, Đảo Việt Nam, kiến thức pháp luật cơ bản;

Câu hỏi về kiến thức KTXH, lịch sử;

 

Các vấn đề thắc mắc về lịch thi, danh sách sinh viên chưa hoàn thành các bạn liên hệ anh Phạm Thanh Hùng (Email: pthung@uel.edu.vn) để được hỗ trợ.

 

Trân trọng.