THÔNG BÁO THI TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

Phòng Công tác sinh viên thông báo lịch thi Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2020 - 2021, cụ thễ như sau:

 

I. HÌNH THỨC THI VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ:

 

1/ Thời gian thi: từ 12h00 ngày 10/5/2021 đến 12h00 ngày 25/5/2021.

 

2/ Hình thức thi: 

 

Trắc nghiệm 45 câu trong 30 phút (Câu hỏi có thể có nhiều hơn 1 đáp án đúng). Thi tại hệ hống Elearning của Trường: https://elearning.uel.edu.vn/;

Mỗi sinh viên có 02 lượt thi, mỗi lượt thi 30 phút. Hệ thống tự tính điểm cao nhất cho sinh viên;

- Sinh viên được xem là ĐẠT nếu có số điểm từ 30 câu đúng trở lên.

- Hướng dẫn đăng nhập hệ thống Elearning: TẠI ĐÂY

 

3/ Lịch thi cụ thể như sau: Sinh viên thi đúng theo lịch phân bổ để tránh tập trung thi quá nhiều gây quá tải hệ thống, Phòng CTSV sẽ không giải quyết và công nhận kết quả các trường hợp thi không đúng theo lịch thi.

 

 

II. NỘI DUNG THI:

 

1/ Sổ tay sinh viên: xem TẠI ĐÂY

2/ Tổng quan Đại học Quốc gia TP. HCM và Trường Đại học Kinh tế - Luật;

3/ Các Quy trình, Quy định liên hệ xử lý công việc với các Phòng liên quan; Chức năng hỗ trợ sinh viên trong từng lĩnh vực phụ trách của các Phòng;

4/ Câu hỏi tìm hiểu thân thế, cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

5/ Câu hỏi tìm hiểu về Biển, Đảo Việt Nam;

6/ Câu hỏi về kiến thức KTXH, lịch sử;

7/ Những điểm cơ bản về pháp luật cần biết.

 

Các vấn đề thắc mắc các bạn liên hệ Phòng Công tác sinh viên để được hỗ trợ.

 

Trân trọng.