TB - Học bổng Khuyến khích học tập HKII - Năm học 2016 - 2017

Thân gửi các em sinh viên,
Phòng Công tác sinh viên thông báo về hai loại chính sách trong năm dự kiến trình hội đồng như sau:

1. Học bổng khuyến khích học tập HKII - 2016 - 2017:
- Danh sách: Tại đây!

2. Danh sách Trợ cấp xã hội  HKII - 2016 - 2017:
- Danh sách:  Tại đây!

Mọi thắc mắc về danh sách sinh viên phản hồi từ ngày thông báo đến hết ngày 25/01/2018 tại phòng trong giờ làm việc hoặc qua email anh Bùi Hoàng Mol: molbh@uel.edu.vn hoặc số điện thoại (028) 3 7244 555 số nhánh 6331

Trân trọng./.