Thông báo số 86/TB-ĐHKTL-CTSV về việc triển khai cập nhật minh chứng thực hiện Ngày Công tác xã hội tại các đơn vị ngoài Trường, tại các địa phương tổ chức đợt 1, năm học 2021-2022

Thông báo số 86/TB-ĐHKTL-CTSV về việc triển khai cập nhật minh chứng thực hiện Ngày Công tác xã hội tại các đơn vị ngoài Trường, tại các địa phương tổ chức đợt 1, năm học 2021-2022

Truy cập thông báo TẠI ĐÂY

Một số lưu ý cho BAN CÁN SỰ LỚP khi triển khai thông báo:

- Truyền thông về các nội dung trong Thông báo đến Lớp. Hạn chót cập nhật: 24h ngày 14/01/2022 (thứ 6)
Tìm danh sách Tổng Ngày CTXH của Lớp, gửi đến toàn bộ lớp để nắm thông tin (Danh sách đang theo Khoa đính kèm email đã gửi BCS Lớp, lưu ý chỉ tìm đúng lớp mình để gửi thông tin). Vì hiện tại website đang bảo trì nên vui lòng gửi Thông báo và Danh sách tổng ngày tích lũy của lớp đến sinh viên lớp.
Tổng hợp thắc mắc liên quan đến các hoạt động CTXH NGOÀI TRƯỜNG -> phản hồi tổng hợp thắc mắc qua hệ thống https://faq.uel.edu.vn/ctsv/ với tiêu đề: CTXH-BCS Lớp (ví dụ: CTXH-BCS K20410).

Đề nghị Ban Cán sự lớp và sinh viên triển khai, thực hiện nghiêm túc.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN