Liên hệ

Phòng Công tác sinh viên (Phòng A.007)
Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM)
------------------------------------
Địa chỉ: Số 669, Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (+8428) 3724 4555 - Số nhánh: 6331
Fax: (028) 3724 4500
Email: phongctsv@uel.edu.vn
Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ đến 16 giờ (GMT+7)
Website: www.uel.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/uelosaOFFICE OF STUDENT AFFAIRS (Room A.007)

University of Economics and Law (VNU-HCM)
------------------------------------
Office: 669, Highway 1, Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc Dist.,HCMC
Tel: (+8428) 3724 4555 - Ext: 6331
Fax: (028) 3724 4500

Email: phongctsv@uel.edu.vn
Working hour: Monday to Friday, from 8am to 4pm (GMT+7)
Website: www.uel.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/uelosa
Tổng truy cập: 1,375,591

159,591