Học bổng Mitdubishi UFJ 2020 (15/10/2020)

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ trước 09h00 ngày 26/10/2020

Học bổng "Be The Change" năm 2020 (22/09/2020)

Sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 02/10/2020 (Thứ sáu)

Học bổng Posco 2020 (21/09/2020)

Sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 30/9/2020 (Thứ 4)

Học bổng Quỹ phát triển Châu Á (ADF) 2020 (17/09/2020)

Sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ trước 12h00 ngày 15/10/2020 (Thứ Năm)

Học bổng TA năm học 2020 - 2021 (16/09/2020)

Sinh viên năm 2,3,4 nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 30/9/2020. Sinh viên năm 1 nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 07/10/2020.

Học bổng Toshiba năm 2020 (08/09/2020)

Thời gian nộp hồ sơ trước 09h00 ngày 14/9/2020 (Thứ hai)

Học bổng PonyChung năm 2020 (28/08/2020)

Sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ trước 10h00 ngày 11/9/2020 (Thứ sáu)

HỌC BỔNG VALLET 2020 (27/07/2020)

Thời gian đăng ký trực tuyến: từ 24/7/2020 đến 07/08/2020
Thời gian nộp hồ sơ về Trường: tứ 14/8/2020 đến 18/08/2020

HỌC BỔNG LƯƠNG VĂN CAN NĂM HỌC 2020 - 2021 (16/06/2020)

Hạn chót nộp hồ sơ: 17h00 ngày 28/08/2020.

Học bổng Vừ A Dính năm học 2019 - 2020 (10/06/2020)

Sinh viên khai báo thông tin và nộp hồ sơ về Phòng Công tác sinh viên trước 16h00 ngày 17/06/2020 (Thứ tư)

Giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ 18 năm 2020 (09/06/2020)

Sinh viên khai báo thông tin và nộp hồ sơ (bản cứng và bản mềm) trước 16h00 ngày 07/07/2020 (Thứ ba)

Học bổng cho sinh viên khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 (28/05/2020)

Sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 15/6/2020 (Thứ hai)

« «« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »» »

Tổng truy cập: 1,377,444

161,444